Ons lievelingsgetal is ZES

In gesprek met Martina Huijsmans, wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening in Delft

 

‘ZES’ is de afkorting voor Zero Emissie Stadsdistributie. Sinds 1 augustus van dit jaar mogen we met Lessgo deelnemen aan deze pilot, die is uitgerold door de gemeente Delft. Samen met partijen als Izipack en Evanet zijn we onderdeel van een project dat ervoor zorgt dat pakketten duurzaam op de plaats van bestemming en bij de consument komen, met de gemeente als exclusieve opdrachtgever.

Zoals dat gaat in deze tijd, spreken we de wethouder via een videogesprek. Haar bevlogenheid verraadt dat het haar menens is als het gaat om de groene agenda van ‘haar’ stad. “Delft is prachtig, maar ook kwetsbaar. Er wonen veel mensen in een relatief klein gebied en dat zorgt voor beperkte ruimte. We moeten als gemeente dus blijven nadenken over hoe we om willen gaan met thema’s als leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.”

DELFT – College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Delft. FOTO GUUS SCHOONWILLE

 Wat dat laatste betreft heeft de wethouder de wind mee: ook op nationaal en internationaal niveau wordt er ingezet op verdere verduurzaming, met de ‘Green Deal’ als stok achter de deur. Toch zal er ook lokaal flink werk verzet moeten worden. “We denken al langer na over stadslogistiek, maar het is nu het moment om ook echt door te pakken. Hoe zorg je er als stad voor dat er niet alleen minder uitstoot is, maar er ook minder voertuigen zijn.”

 Huijsmans geeft aan hoe belangrijk het is om ondernemers en inwoners goed te informeren en te betrekken bij de besluitvorming. Ze noemt het zelf ‘vruchtbare grond’. “We zorgen als gemeente voor een helder protocol met venstertijden, gedragsregels en emissiezones. Daarnaast wordt het afval van zo’n 600 huishoudens en horeca in de oude binnenstad opgehaald met elektrische bakfietsen (‘inzamelhelden’). Je merkt dat dit een positief effect heeft op de betrokkenheid en dat ondernemers in de binnenstad, vanuit het overleg dat we met ze hebben, zelf actief worden.

 

Voor de komende jaren liggen er nog genoeg uitdagingen voor de wethouder met een stedenbouwkundige achtergrond. “Delft is een enorm fijne stad om in te wonen. Er zullen tot wel 15.000 woningen bij gaan komen en dan is het van belang dat we nog steeds kunnen genieten van rust, ruimte en frisse lucht.

Als we specifieker ingaan op de pilot die sinds augustus draait, is de wethouder zowel duidelijk als voorzichtig positief. “Je moet gewoon dingen gaan doen! Dit initiatief lijkt wellicht een kleine stap, maar zoals dat gaat met kleine stappen: samen vormen ze een grote stap.” Ze ziet het komende jaar dan ook als een goed moment om het project te blijven evalueren, aanscherpen en, waar nodig, bij te sturen. “Wat zou het mooi zijn als we een lokaal initiatief als dit verder landelijk zouden kunnen uitrollen!”

Contact