Samen

Sinds juli hebben wij een mooie plek aan het water in Alphen aan den Rijn. Aan de Koperweg. Vanaf dit punt leveren wij goederen aan organisaties in Alphen aan den Rijn. Duurzaam. Schone stadsdistributie. Scope Scholengemeenschap is de eerste organisatie die graag van onze service gebruik maakt. Scala College en laadpaaldirect.nl zijn gevolgd. Mooi is dat! En we hebben net onze website gelanceerd.

We zitten in een transitie. Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Er zijn al zoveel prachtige en circulaire initiatieven in Nederland. Toch wordt er overwegend lineair gedacht. Veel investeringsbeslissingen worden nog steeds gebaseerd op goedkoop en efficiënt.  Goedkoop en efficiënt is begrijpelijk vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Het gaat echter zelden hand in hand met kwaliteit en duurzaamheid. Oog voor de toekomst of je eigen leefomgeving is te vaak geen afweging in het beslissingsproces.

Wij willen graag de stadsdistributie verduurzamen. Samen. We zijn ons heel goed bewust van hoe relatief eenvoudig dat kan en tegelijkertijd hoezeer wij dit samen moeten doen. Anders kunnen we geen echte impact maken. Daarom zijn we zo blij met partners als Garage Van Wijk, Triboo, Bike Koerier Alphen en het Economic Development Board Alphen aan den Rijn. En met koplopers als Scope Scholengemeenschap, Scala College en Laadpaaldirect.nl. Organisaties die een grote bijdrage leveren aan een schone leefomgeving in de regio.

De schonere leefomgeving die we willen realiseren, willen we graag realiseren zonder extra kosten.  Ook dat kan alleen succesvol als we het samen doen. Samen met onze partners, samen met het onderwijs, samen met ontvangers en verzenders van goederen uit Alphen aan den Rijn en samen met leveranciers aan klanten in Alphen aan den Rijn.

Zijn we nog niet met elkaar in gesprek en ontvang of verzend je goederen of ben je leverancier? Dan nodig ik je van harte uit voor een gesprek op ons circulair ingericht kantoor.

 

 

Contact